Pravila Korištenja | OREA

Uživajte u pogodnostima VISA popusta svaki dan. Više informacija ovdje.

PRAVILA KORIŠTENJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA OREA-E

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Vlasnik ove web stranice je trgovačko društvo Orea Bazaar d.o.o. sa sjedištem na adresi Lanište 18 u Zagrebu, Republika Hrvatska, OIB: 03402308165 (dalje u tekstu: “OREA”).

1.2. OREA ovim uvjetima poslovanja želi svojim kupcima, kao i potencijalnim kupcima, na jasan i razumljiv način pružiti obavijest o nizu okolnosti važnih za zaključenje, izvršenje i raskid ugovora. Pritom OREA predstavlja platformu na kojoj prodavatelji mogu ponuditi, u kupci mogu kupiti ponuđene proizvode što, između ostalog, podrazumijeva sljedeće:

  • Kupac i Prodavatelj na platformi OREA stupaju u neposredan ugovorni odnos jedan s drugim te, u tom smislu, preuzimaju prava i obveze neposredno jedan u odnosu na drugoga. OREA preuzima obveze u vezi s ispravnim funkcioniranjem platforme te druge obveze kad je to izričito navedeno u ovim uvjetima poslovanja.

  • OREA odgovara isključivo za zakonitost poslovanja platforme te ne odgovara za zakonitost poslovanja Prodavatelja i/ili bilo koje druge aktivnosti Prodavatelja ili Kupca, odnosno za njihovu usklađenost s regulativama. Unatoč navedenom, Kupci su pozvani, ukoliko to žele, OREI prijaviti bilo kakvu nepravilnost koju su prilikom narudžbe na OREI i realizacije kupoprodaje uočili kod Prodavatelja. OREA će poduzeti sve napore istražiti takvu prijavu te će, u slučaju otkrivanja nepravilnosti, pridržati pravo suspendiranja određenog proizvoda i/ili određenog Prodavatelja s platforme.

1.3. Ovi opći uvjeti poslovanja su sastavljeni u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o obveznim odnosima te ostalim propisima kojima se reguliraju prava i obveze sklapanja ugovora.

1.4. U svrhu jasnijeg razumijevanja pojmova u ovim općim uvjetima poslovanja sljedeći pojmovi imaju značenje sukladno sljedećim definicijama:

“Kupac” znači fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za kupnju ili je kupila proizvod prodavatelja

Ovi uvjeti poslovanja su prilagođeni i fizičkim i pravnim osobama kao kupcima, pri čemu OREA osigurava jednak standard i kvalitetu usluge neovisno o tome je li kupac pravna ili fizička osoba. Međutim, zakon fizičkim osobama, kao potrošačima priznaje veći stupanj pravne zaštite nego što je to riječ s pravnim osobama, a OREA kroz ove opće uvjete poslovanja osigurava korisnicima koji su fizičke osobe takvu zaštitu zajamčenu zakonom (npr. mogućnost jednostranog raskida ugovora sklopljenog na daljinu sukladno čl. 6. ovih općih uvjeta poslovanja koja se osigurava samo potrošačima – kupcima koji su fizičke osobe).

“OREA” Orea Bazaar d.o.o.
Lanište 18, 10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
OIB: 03402308165
email: info@oreabazaar.com
telefon: +387 61 680 880
IBAN: HR7024840081135278068 , otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

„Prodavatelj“ znači fizička ili pravna osoba koja oglašava i prodaje proizvode putem OREA-e.

“Ugovor” znači obvezujući sporazum između Prodavatelja i Kupca, sadržaj kojeg je naveden u ovim uvjetima poslovanja. Oglašavanjem te nuđenjem proizvoda na prodaju putem platforme OREA Prodavatelji pristaju prodavati, a Kupci pristaju kupovati proizvode sukladno pravima i obvezama kako su navedeni u ovim uvjetima poslovanja.

“Ugovor” znači obvezujući sporazum između Prodavatelja i Kupca, sadržaj kojeg je naveden u ovim uvjetima poslovanja. Oglašavanjem te nuđenjem proizvoda na prodaju putem platforme OREA Prodavatelji pristaju prodavati, a Kupci pristaju kupovati proizvode sukladno pravima i obvezama kako su navedeni u ovim uvjetima poslovanja.

OREA preuzima obveze u odnosu na Kupca i Prodavatelja samo u slučajevima kad je to izričito navedeno u ovim uvjetima poslovanja.

2. PROIZVODI

Kupcima su na raspolaganju proizvodi koji su Kupcima ponuđeni u trenutku kupnje na OREA-i.

Boja i dimenzije proizvoda na fotografiji na web stranicama mogu se razlikovati od onih kako se čine na fotografiji.

3. CIJENA; UVJETI I ROKOVI PLAĆANJA

3.1. Cijene proizvoda su jasno istaknute na mrežnoj stranici uz svaki pojedinačni proizvod pri čemu je cijena svakog proizvoda naznačena u kunama i eurima, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 kuna. Trošak PDV-a, u slučaju da se isti obračunava, je uračunat u cijenu usluge. Prije potvrde narudžbe Kupac je na jasan način informiran o ukupnoj konačnoj cijeni koju plaća za naručenu uslugu.

3.2. U cjelokupan iznos cijene nije uračunat i trošak dostave. Trošak dostave utvrđuje vanjski suradnik koji je pružatelj usluge dostave te će isti trošak biti naznačen posebno (kao izdvojeni, dodatni trošak) prilikom realizacije kupnje na web stranici OREA.

3.3. U slučaju plaćanja e-bankingom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

3.4. Kupac može plaćanje izvršiti na sljedeće načine:

  • E-bankingom – putem payment gateway sustava,

  • gotovinski prilikom preuzimanja pošiljke, u slučaju da je Prodavatelj za određeni proizvod u svojoj virtualnoj trgovini odobrio mogućnost tog načina plaćanja.

3.5. Prodavatelj će Kupcu izdati račun te mu ga dostaviti putem emaila najviše 30 dana po uplati kupoprodajne cijene e-bankingom ili će račun ispostaviti u fizičkom obliku u slučaju da je Kupac izabrao gotovinsko plaćanje pouzećem.

4. SKLAPANJE UGOVORA; UVJETI I VRIJEME ISPORUKE

4.1. NARUDŽBA

4.1.1. Narudžba proizvoda se izvršava elektronskim putem. Kupac može izvršiti narudžbu kao registrirani i neregistrirani korisnik. Pritiskom oznake „Dodaj u košaricu“, odabrani se proizvod dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada Kupac prođe cijeli proces naplate ili kad izabere plaćanje pouzećem, ako je Prodavatelj za određeni proizvod u svojoj virtualnoj trgovini odobrio mogućnost tog načina plaćanja. Tada će Kupac primiti potvrdu o narudžbi putem e-pošte o tome da je narudžba uredno zaprimljena.

4.1.2. Prodavatelji će nastojati osigurati dostupnost svih naručenih proizvoda. Međutim, u slučaju nedostupnosti naručenih proizvoda, Prodavatelj je o tome dužan obavijestiti Kupca u roku od jednog radnog dana od dana potvrde narudžbe, po čemu će Prodavatelj Kupcu ponuditi izvršenje dostave s duljim rokom.

4.2. DOSTAVA

4.2.1. Usluga dostave se izvršava putem vanjske dostavne službe po izboru OREA-e i/ili Prodavatelja, a dostavne službe koje su na raspolaganju za dostavu određenog proizvoda će jasno Kupcu biti naznačene tijekom procesa narudžbe.

4.2.2. Dostava se izvršava u sve države koje su na platformi OREA naznačene kao moguće države isporuke proizvoda.

4.2.3. Okvirno vrijeme dostave je do 30 radnih dana, ne uključujući vikende, blagdane te ostale neradne dane. Kupac će o predviđenom vremenu dostave biti obaviješten u emailu u kojem će dobiti potvrdu narudžbe.

4.2.4. Prodavatelj zadržava pravo promijeniti dogovoreni termin dostave zbog otegotnih okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su van kontrole Prodavatelja, te u dogovoru s Kupcem, predložiti novi termin dostave.

4.2.5. Dostava se izvršava na adresu navedenu u narudžbi. Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenim rukovanjem u prijevozu ne može oštetiti.

4.2.6. Kupac je isključivo odgovoran za osiguravanje mogućeg prihvaćanja isporuke na dostavnoj adresi i, ako nije osobno dostupan za prihvaćanje, mora osigurati prisutnost odrasle osobe na dostavnoj adresi. Dostavljači neće dostaviti, isporučiti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju. Ako Kupac odbije potpisati potvrdu preuzimanja, dostava će biti zabilježena kao odbijena.

4.2.7. Dostavna služba će pokušati dostaviti proizvode najviše dva puta. Ako Kupac u dva pokušaja dostave ne preuzme proizvode, narudžba će se smatrati otkazanom i bit će vraćena Prodavatelju. U tom slučaju Kupac ima pravo tražiti povrat iznosa za proizvode u roku od 8 dana od dana posljednjeg pokušaja dostave, a pri čemu Kupac snosi troškove neuspješnih pokušaja dostave te troškove povrata proizvoda Prodavatelju. Kupac glede povrata može komunicirati, odnosno zahtjev za povratom može uputiti bilo Prodavatelju, bilo OREA-i, a pri čemu je povrat Kupcu dužna izvršiti OREA u slučaju da su, u vrijeme podnošenja zahtjeva za povrat, sredstva po osnovi plaćene kupoprodajne cijene na poslovnom računu OREA-e, a povrat je dužan izvršiti Prodavatelj u slučaju da su, u vrijeme podnošenja zahtjeva za povrat, sredstva po osnovi plaćene kupoprodajne cijene prenesena na račun Prodavatelja.

4.2.8. Opravdanom zahtjevu za povratom iznosa za proizvode Prodavatelj će udovoljiti u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva.

4.2.9. Dostava se može obustaviti zbog razloga više sile poput, primjerice, ali ne ograničavajući se na zatvorene prometnice uslijed vjetra, prekid trajektnih linija i sl. U tom će slučaju Prodavatelj uložiti sve razumne napore kako bi pravovremeno kontaktirao Kupca i dogovorio alternativni termin dostave.

4.2.10. U slučaju da dostava, zbog okolnosti za koje odgovara Prodavatelj (uključujući i uredno izvršavanje dostave od strane dostavne službe), kasni više od 3 dana od maksimalnog vremena dostave naznačenog za određeni proizvod, Kupac ima pravo otkazati narudžbu što može učiniti na platformi OREA, biranjem opcije „zatraži otkaz narudžbe“. U tom slučaju će Kupcu biti izvršen puni iznos plaćen prilikom narudžbe.

5. TRAJANJE UGOVORA

Ugovor sklopljen na način opisan u ovim općim uvjetima je jednokratni ugovor o kupoprodaji proizvoda. Sukladno tome, Ugovor je izvršen kad Kupac primi naručeni proizvod te za njega plati kupoprodajnu cijenu. Neovisno o tome, određena prava i obveze, i nakon izvršenja Ugovora, nastavljaju postojati sukladno čl. 6. – 8. ovih općih uvjeta.

6. JEDNOSTRANI RASKID

6.1. Kupac - isključivo ako je riječ o fizičkoj osobi (potrošaču) može jednostrano raskinuti Ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda. Ovime OREA i Prodavatelj potrošačima osigurava zaštitu onih prava koja su im zajamčena Zakonom o zaštiti potrošača. U svim ostalim slučajevima, kad je Kupac pravna osoba i/ili poslovni subjekt, Kupac slanjem narudžbe sklapa Ugovor koji nije moguće jednostrano raskinuti na ovaj način, osim ako Prodavatelj to u pojedinačnim slučajevima odobri.

6.2. Kupac koji želi raskinuti ugovor mora obavijestiti Prodavatelja ili OREA-u o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom putem email adrese ili poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

6.3. U slučaju jednostrano raskida Ugovora na temelju ovog članka, Kupac je dužan, o svojem trošku i putem dostavne službe u vlastitoj organizaciji, u roku od 14 dana vratiti proizvod isključivo na adresu Prodavatelja, a koja adresa je naznačena u emailu u potvrdi narudžbe. Povrat proizvoda na adresu OREA-e se neće smatrati valjanim povratom u smislu ostvarivanja prava na jednostrani raskid sukladno ovom članku.

6.4. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, OREA je dužna izvršiti povrat novca najkasnije u roku od sljedećih 14 dana, i to na onaj bankovni račun s kojeg je izvršena uplata prilikom narudžbe. U slučaju da je OREA, u vrijeme zaprimanja zahtjeva za povrat novca, već prenijela sredstva po osnovi plaćene kupoprodajne cijene Prodavatelju, povrat je dužan izvršiti Prodavatelj.

6.5. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Utvrđenje umanjenja vrijednosti proizvoda procjenjuje isključivo Prodavatelj proizvoda koji je izravno Kupcu uputio proizvod te kojem je proizvod vraćen na temelju ovog članka. U procjeni umanjenja vrijednosti proizvoda ne sudjeluje, niti za to odgovara, OREA.

6.6. U slučaju da Prodavatelj utvrdi da je Kupac, prije povrata proizvoda na adresu Prodavatelja, umanjio vrijednost proizvoda za do 50%, Kupac ostvaruje pravo na povrat 50% iznosa kupoprodajne cijene. U slučaju da Prodavatelj utvrdi da je Kupac, prije povrata proizvoda na adresu Prodavatelja, umanjio vrijednost proizvoda za više od 50%, Kupac gubi pravo na povrat iznosa kupoprodajne cijene

7. RASKID ZBOG MATERIJALNIH NEDOSTATAKA PROIZVODA

7.1. Materijalni nedostaci proizvoda su oni nedostaci koji su postojali u trenutku dostave proizvoda, ali ih Kupac prilikom primopredaje nije mogao uočiti ili su nastali kao posljedica neke okolnosti koja je postojala u trenutku dostave proizvoda (npr. neispravna ambalaža i sl.), a posljedica je nastala u roku od 6 mjeseci od dana dostave proizvoda Kupcu.

7.2. U gore navedenim slučajevima, Kupac je dužan o uočenim nedostacima Prodavatelja obavijestiti bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je nedostatak uočen odnosno dvije godine od dana dostave proizvoda. Umjesto Prodavatelja, Kupac može o uočenim nedostacima obavijestiti i OREA-u a pri čemu će OREA bez odgode proslijediti obavijest Prodavatelju radi daljnjeg rješavanja. U svakom slučaju, za uočene nedostatke proizvoda odgovara isključivo Prodavatelj.

7.3. Smatrat će se da ne postoji materijalni nedostatak stvari te da proizvod ima sva ugovorena obilježja i obilježja koja se očekuju od istih ili istovrsnih proizvoda ako je Kupac o materijalnom nedostatku obavijestio Prodavatelja nakon što je iskoristio/potrošio 20% proizvoda iz jednog pakiranja, u slučaju da se proizvod sastoji od više istovrsnih i/ili sličnih proizvoda i/ili pakiranja.

7.4. U slučaju opravdanog prigovora na materijalni nedostatak proizvoda, Kupac ima pravo na zamjenu s novom stvari bez nedostatka, sniženje cijene ili raskid ugovora, sve ovisno o okolnostima konkretnog slučaja i u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Prava po osnovi materijalnih nedostataka stvari Kupac može ostvarivati uz predočenje računa za predmetni proizvod/e. right to replacement with another product without defect, decrease of the price or termination of the Contract, all depending on circumstances of concrete case and pursuant to the Law on Obligations. The Buyer can realize the rights related to the material defects of the product upon the presentation of the invoice for the product in matter.

7.5. OREA ni na koji način ne odgovara za komunikaciju i/ili izvršenje bilo kakvih prava i/ili obveza po osnovi materijalnih nedostataka proizvoda te su Prodavatelj i Kupac dužni po tom pitanju komunicirati te izvršavati prava i obveze isključivo neposredno.

8. RJEŠAVANJE PRIGOVORA; NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

8.1. Uredbom 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz online kupovinu moguće je riješiti putem platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje.

8.2. To znači da je u slučaju problema tijekom online kupnje unutar EU-a (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.), prigovor moguće podnijeti na gornjoj poveznici, i to na bilo kojem od službenih jezika EU.

8.3. Povjerenje je temelj našeg poslovanja te pozivamo kupce da se, ako to žele, uvijek najprije obrate nama kako bismo mogli pomoći pri rješavanju nastalih poteškoća u što kraćem roku. Kupci sve prigovore, upite, pritužbe i sl. mogu uputiti na kontakt email support@oreabazaar.com.

8.4. OREA će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Radi zaprimanja odgovora na prigovor, Kupac u samom prigovoru treba navesti točne kontakt podatke za primitak istog.

8.5. OREA će sve potencijalne sporove s Kupcima nastojati riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće, za rješavanje spora će biti nadležan sud sa sjedištem u Zagrebu, Republika Hrvatska.

8.6. U slučaju da se prigovor potrošača odnosi na obveze koje sukladno ovim općim uvjetima ima Prodavatelj (a ne OREA) prema Kupcu, Kupac možetakav prigovor podnijeti izravno Prodavatelju na email adresu Prodavatelja navedenu u potvrdi narudžbe. U slučaju da OREA zaprimi takav prigovor, o istom nije ovlaštena donositi odluku, već će isti bez odgode proslijediti Prodavatelju, a o čemu će obavijestiti Kupca.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. OREA može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti ove opće uvjete bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene opće uvjete objaviti na mrežnoj stranici www.oreabazaar.com. Prodavatelj i Kupci će o izmjenama i dopunama biti obavješteni prvi sljedeći put kad posjete OREU i/ili putem email-a. Obavijest o izmjenama i dopunama će biti dostupna Kupcima i Prodavateljima najmanje 8 dana prije stupanja izmjena i dopuna na snagu.

9.2. U slučaju da je zbog specifičnosti određenog proizvoda ili kupoprodajnog procesa nužno da neka od pravila, uključujući pravila o dostavi, vremenu isporuke, materijalnim nedostacima ili sl. odstupaju od pravila navedenim u ovim Općim uvjetima, takva odstupanja će biti jasno naznačena prilikom procesa narudžbe.

9.3. Opći uvjeti su posljednji put ažurirani i objavljeni na dan 4. studenog 2022. godine