Kategorije
Registracija
OREA BLOG

Zlatna prilika za OREA kreativce

 • LinkedIn

Zlatna prilika za OREA kreativce

Ovim pozivom dat će se poticaj pojedincima ili malim biznisima koji u potpunosti ili djelimično svojim ručnim radom izrađuju kreativne proizvode u Bosni i Hercegovini. Cilj poticaja je da pomogne malim biznisima da razviju svoje poslovanje, prošire tržište i ostvare održiv rast.

Kriterij za prijavu za poticaj malim biznisima

 • Pravo na prijavu imaju fizička lica ili mali registrovani biznisi (ukoliko od datuma registracije nije prošlo više od 3 godine i imaju do 5 uposlenika) i koji u svojoj djelatnosti izrađuju u potpunosti ili djelimično ručno rađene kreativne proizvode.

Aplikanti koji nemaju pravo učešća u ovom pozivu:

Proizvodi nisu proizvedeni u Bosni i Hercegovini Starine i antikni predmeti Industrijski proizvodi koji nisu barem nekim dijelom ručno rađeni Proizvodi koji se preprodaju i nisu djelo vlasnika/ce online trgovine Kopije autorskih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi registracije biznisa
 • Troškovi nabavke proizvodnih mašina i ostale opreme za poslovanje (npr. nabavka potrebne opreme, sirovina, repromaterijala i mašina za proizvodnju)
 • Uređenje i/ili zakup poslovnog prostora.

Neprihvatljivi troškovi

Troškovi plata Troškovi režija i održavanja Dugovi i rezerve za gubitke Dugovi po kamatama Kazne i troškovi sudskog spora Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog poziva Ostali troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana.

Kako se prijaviti na poziv

 • Prijave na poziv biti su otvorene u periodu od 01.11. do 30.11. putem online prijave. Za više informacija, molimo obratite nam se putem email-a na [email protected].

Potrebna dokumentacija za prijave na poziv

U prijavi je potrebno detaljno opisati djelatnost kojom se bavi aplikant, te dostaviti što više informacija iz kojih je vidljivo da ispunjavaju uslove ovog poziva, Dostaviti kvalitetne fotografije svojih proizvoda, Ako ste već registrovan biznis, dostaviti rješenje o registraciji., Finansijski plan o namjenskom utrošku sredstava.

Obaveze dobitnika sredstava:

 • Podnijeti izvještaj o utrošku sredstava najkasnije 3 mjeseca nakon dodjele sredstava, sa relevantnim dokazima (fiskalni račun, ugovor).

Kriterij za ocjenjivanje

 • Komisija će sve dostavljene prijave ocijeniti do 06.12. i obavijestiti aplikante koji su prošli u uži krug.
 • U drugoj fazi se vrši rangiranje dostavljenih prijava.
 • Dodatne bodove i prednost će dobiti prijedlozi i biznisi koji primjenjuju održivi razvoj, a to podrazumijeva da u svojoj proizvodnji koriste materijale koji su već iskorišteni i reciklirani. Ovi biznisi doprinose očuvanju prirodnih resursa, smanjenju otpada i smanjenju negativnih uticaja na okolinu.

Nagrada

 • Ukupan iznos finansijskih sredstava za poticaj malih biznisa po ovom pozivu iznosi 6.000,00 KM.
 • Tri najbolje rangirana aplikanta dobit će poticaj u iznosu od 2.000,00 KM za nabavku materijala, opreme ili unapređenje proizvodnje. Ukoliko su aplikanti fizička lica sredstva poticaja mogu iskoristiti za registraciju biznisa.
 • Mentorstvo od strane stručnjaka iz ključnih oblasti marketinga i upravljanja biznisom.
 • Izlaganje proizvoda i promocija svojih biznisa na zvaničnom događaju dana 21.12.2023. godine u Mercator Centru u ulici Ložionička u Sarajevu, na kojem će biti upriličeno proglašenje 3 pobjenika/ce.
 • Godinu dana besplatnog oglašavanja i promocije na OREA platformi.
 • LinkedIn