Šušur

Jer, čim je šušur, znači da je dobro. Živo. Veselo. Glasno.