OVA Handmade Products

Empowering women. Trade, not aid.

OVA je brand koji je nastao kao kombinacija modernog dizajna i tradicionalnih bosanskih rukotvorina. Naš cilj je ekonomsko osnaživanje žena koje svojim znanjem i vještinama koje se prenosi kroz generacije kao kulturno naslijeđe, podsjećaju na važnost očuvanja tradicije, baštine i raznolikosti ljudi i kultura u Bosni i Hercegovini.