Kategorije
Registracija
OREA Pravila kupovine
1. Uvod

Kao Kupac prihvatate ova Pravila kupovine koja čine sastavni dio Pravila korištenja Portala Orea. Kupovinom Artikla stupate u ugovorni odnos sa Prodavcem. Za Vas kao Kupca je bitno da razumijete da ne kupujete Artikle od Portala Orea već Prodavaca koji imaju registrovane virtualne trgovine na Portalu Orea i da sva eventualna pitanja u vezi sa Artiklima koji se oglašavaju na Portalu Orea i reklamacije u vezi tih Artikala morate uputiti direktno Prodavcu.

2. Kupovina i način plaćanja Artikala

Vi, kao Kupac, pronalazite Artikle koje su putem Usluga Portala Orea oglasili drugi Korisnici. Nakon što pronađete Artikal koji želite kupiti, imate mogućnost Prodavcu uputiti elektronsku poruku u kojoj možete tražiti detaljnije informacije o Artiklu. Kupovina Artikala je omogućena Korisnicima koji su punoljetni, imaju registrovan korisnički račun i kojima je odobreno plaćanje preko nezavisnog servisa. Nakon što odaberete Artikal, odnosno Artikle, iste dodajete u korpu i potom vršite plaćanje. Portal Orea još jednom naglašava Vama, kao Kupcu, da: - Portal Orea ne vrši provjere Prodavaca, niti provjeravamo Artikle koje su oglasili, i ne dajemo nikakvu garanciju na Artikle; - Portal Orea ne garantuje da su objavljene fotografije i opisi Artikala istiniti i da odgovaraju pravom stanju ili izgledu Artikla; - ugovorni odnos nastaje isključivo između Vas i drugog Korisnika, odnosno Prodavca. Plaćanje Artikla se vrši putem PikPay servisa – treće strane posredstvom koje se obavljaju usluge plaćanja, obrade kreditnih kartica, mijenjanja valute, provjere identiteta, analize prevara i usklađenosti sa propisima. Više informacija o PikPay usluzi možete pronaći ovdje: https://ipg.pikpay.ba/?language=ba-hr. Korištenjem usluga PikPay servisa obavezni ste poštovati pravila i uvjete korištenja PikPay servisa. Kupovinom Artikla iznos novca u visini cijene proizvoda PikPay servis će držati rezervisanim na Vašem računu do potvrde o dostavi proizvoda, koju će Portal Orea dobiti od treće strane angažovane za preuzimanje i dostavu Artikala („Dostavljač“) tek po dostavljanju kupljenog Artikla Vama.

3. Obaveze Kupca

Prilikom kupovine Artikala od drugog Korisnika Vi, kao Kupac, ste obavezni: - pročitati opis Artikla koji se prodaje i ostale informacije o trgovini Prodavca; - platiti unaprijed utvrđenu cijenu Artikla; - dostaviti tačne podatke o adresi dostave;

4. Dostava Artikala

Portal Orea ne posreduje u preuzimanju i dostavi Artikala kupljenih koristeći Usluge. Dostava se vrši putem direktne komunikacije između Vas, kao Kupca, i Prodavca. Troškovi dostavljanja Artikla su jasno naznačeni na stranicama Portala Orea. Troškove dostavljanja Artikla snosite Vi, kao Kupac.

5. Reklamacija

Imate pravo reklamacije Artikala kupljenih putem Portala Orea Prodavcu u rokovima i na način utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine i drugim primjenjivim propisima. Portal Orea ne garantuje da će reklamacija biti uvažena.

6. Recenzija

Jedna od Usluga koje Vam Portal OREA pruža jeste da nakon kupovine Artikla imate mogućnost unijeti recenziju na kupljeni Artikal u roku od mjesec (30) dana od kupovine istog. Recenzijom ocjenjujete kupljeni Artikal i ostavljate svoje utiske o Artiklu. Unošenjem recenzije Artikla saglasni ste da svi Korisnici imaju mogućnost vidjeti recenziju. Recenzija ne smije sadržavati: - privatne informacije; - rasistički ili uznemirujući jezik; - uznemirujuće ili neprikladne fotografije; - nedozvoljen marketing; - nedozvoljeno oglašavanje ili poruke; - tvrdnje koje se ne odnose direktno na Prodavca ili kupljeni Artikal. Portal OREA zadržava pravo obrisati sve recenzije, bez ikakvog obrazloženja ili prethodne obavijesti.

7. Izmjene i dopune

Pravila kupovine su podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno objavljena na portalu OREA.